Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.

Dünya sağlık örgütüne göre sağlığın 3 temel ölçütü nedir?

1- Bedensel iyilik: Vücüdu oluşturan doku ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali.

2- Ruhsal iyilik: Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali.

3- Sosyal iyilik: Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir.

Sağlık hizmetleri nedir?

Sağlık hizmetleri, fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlar. Bu amaçla sağlık hizmetleri yürütülür. Sağlık hizmetleri şunlardır:

1- Koruyucu sağlık hizmetleri

2- Tedavi edici sağlık hizmetleri

3- Esenlendirici sağlık hizmetleri (rehabilite edici)dir.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hemodiyaliz eğitimi aldı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Sağlık Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Şu anda Özel IDC Akdeniz Diyaliz Merkezinde Mesul Müdürlük ve FizyoProf Sağlıklı Yaşam Blogunda Sağlıklı Yaşam konulu öneriler sunuyor. Boş zamanlarında kitap okuyor ve bir çok konuda bilimsel araştırmaları takip ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir